Zmena poradcu chovu

 

Poradca chovu pre jazvečíky krátkosrsté normálneho rázu a všetky malé rázy:
Ing. Marcela Fidrichová
951 16 Svätoplukovo 527 
fidrichovamarcela@gmail.com

Poradca chovu pre jazvečíky dlhosrsté normálneho rázu: 
Ján Dobšinský