Zápisnica z ČS apríl 2023

Zápisnica z Členskej schôdze zo dňa 30.04.2023
Milí členovia klubu, dávame Vám do pozornosti, že zápisnica z Členskej schôdze je k dispozícii v sekcii KLUB/Základné klubové dokumenty.