XVII. ročník Memoriál Františka Sigeta 2021

sa uskutoční 4. a 5.12.2021 v Turej Lúke. Náš klub má v zmysle štatútu právo na štart 2 jazvečíkov. V prípade, že nebude dosť prihlásených plemien duričov, môžeme nominovať viacerých psov. Podmienkou je, absolvované skúšky duričov v I. cene, vek do 8 rokov a členstvo v našom klube.

Prihlášky posielajte na výcvikára klubu. Výbor urobí výber a zverejní na stránke klubu.

Uzávierka prihlášok 22.11.2021