Výcvikové akcie klubu

Zatiaľ nemáme žiadne oznamy o výcvikových akciách klubu.