Veľmi smutná správa

V týchto dňoch nás opustil náš dlhoročný kamarát, vynikajúci poľovnícky kynológ, rozhodca z výkonu poľovníckych psov, majiteľ jednej z najlepších chovateľských staníc jazvečíkov hrubo a krátkosrstých jazvečíkov normálneho rázu „z Kršťanskej záhrady“ a vynikajúci človek

                                                           Vladko Vidlička

                                                       Česť jeho pamiatke !

Posledná rozlúčka sa bude konať vo štvrtok 22.06.2017 o 16.00 hodine v Majcichove.