Vážení členovia SKCHJ

 

Od februárovej výročnej členskej schôdze SKCHJ, ktorá bola rozhodnutím Predsedníctva KR SPZ na  základe sťažností viacerých členov klubu zrušená, sa neuveriteľným spôsobom rozpútala kampaň proti mojej osobe a členom klubu, ktorí stáli a stoja na mojej strane, vedená ľuďmi, ktorí túžili a túžia získať vedenie v SKCHJ. Použili sa všetky špinavé praktiky od ohovárania a napádania na sociálnych sieťach a prostredníctvom zneužitých mailových adries členov klubu, až po zavádzanie a klamanie členskej základne SKCHJ o skutočnostiach súvisiacich s dianím v klube. Vyvrcholilo to nelegitímnym zvolaním „Konferencie SKCHJ“, ktoré bolo navyše sprevádzané podvodom s rozoslaním pozvánok. Na spôsob zvolania tejto „Konferencie“ bol podaný podnet na DR SPZ na prešetrenie. DR SPZ sa však doteraz nevenovala prerokovaniu tohto podnetu.

Do rozhodnutia DR SPZ nemôže byť konferencia klubu, konaná 28.4.2017, považovaná za právoplatnú. Naďalej však pokračuje táto kampaň, ktorá spôsobila rozdelenie členskej základne na dva tábory, ktorá spôsobila podnecovanie vzájomnej antipatie až nenávisti medzi členmi klubu a v ktorej je jazvečík až na poslednom mieste záujmu. Na úplne prvom mieste záujmu je len a len naplnenie osobných záujmov iniciátorov kampane a členovia klubu sa stali rukojemníkmi v rukách týchto ľudí.

Táto dlhotrvajúca, neúmerná situácia v klube potrebuje nejaké riešenie, riešenie, ktoré umožní ukľudnenie atmosféry v klube. Preto som sa rozhodol, že odovzdám vedenie SKCHJ ľuďom, ktorí boli zvolení na Konferencii SKCHJ, aj keď som presvedčený nelegitimite jej konania. Títo ľudia zajtra dostanú k dispozícii klubovú stránku a v nasledovných dňoch aj ostatnú agendu vedenia chovu a klubu.

Pracoval som v SKCHJ 20 rokov ako člen výboru, v posledných rokoch ako hlavný poradca chovu. Zaviedol som fungujúci systém výberu do chovu, zabezpečil zmodernizovanie klubových stránok, zaviedol som systém kontroly paternity prostredníctvom profilov DNA u všetkých uchovňovaných jazvečíkov, takisto databázu chovných jedincov, kde je momentálne vyše 300 profilov. Sú to veci, ktoré robia zo SKCHJ jeden z najmodernejšie fungujúcich klubov v rámci SPZ. Na to všetko bolo potrebné veľa osobnej zainteresovanosti a práce na úkor vlastného voľného času. Robil som to však s radosťou, pretože práca v chovateľskom klube je súčasť koníčka, koníčka, ktorý by mal ľudí s rovnakým záujmom spájať a nie rozdeľovať.

SKCHJ je plne funkčný chovateľský klub, ktorý si stále plnil svoje úlohy v chove jazvečíkov a povinnosti voči svojim členom. V tomto roku, napriek tejto situácii, sa uskutočnili všetky doteraz plánované klubové akcie na výbornej úrovni a verím, že tomu tak bude aj v budúcnosti.

Napriek všetkému, čo sa udialo, som samozrejme nezanevrel na jazvečíka a naďalej budem v kontakte s  úžasnými  a správnymi ľudí, ktorí s jazvečíkom žijú z lásky.

 

Vlado Piskay