Termín konania Členskej schôdze

Výbor klubu oznamuje všetkým členom, že termín konania Členskej schôdze klubu je stanovený na deň 25.03.2023 (sobota) v priestoroch Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pozvánka s programom vám bude zaslaná v priebehu niekoľkých dní a bude tiež zverejnená na webovej stránke SKCHJ.

Prosíme vás, aby ste si svoje povinnosti zariadili tak, aby ste sa schôdze mohli zúčastniť.

Ďakujeme.