Špeciálna výstava jazvečíkov, Sielnica – CC

Vzhľadom na vysoký počet prihlásených jazvečíkov do Sielnice (viac ako 100) sme rozdelili psíkov, tak ako to bolo avizované, do dvoch výstavných kruhov. Tretí kruh bude slúžiť na chovný zvod. Poprosím všetkých účastníkov o vysokú disciplínu, aby sme posudzovanie a výber do chovu zvládli v takom čase, aby sme sa mohli zúčastniť s našimi jazvečíkmi záverečných súťaží. V záverečnom kruhu budú vybraté tri najkrajšie jedince našej výstavy a z nich víťaz špeciálnej výstavy v Sielnici.

Poprosím všetkých vystavovateľov, tak ako budú prichádzať k výstavným kruhom, aby sa hneď prezentovali a odvážili vystavovaných jedincov.

Upozornenie:

Jazvečíky normálneho rázu s hmotnosťou nad 9,99 kg v zmysle štandardu nemôžu byť hodnotené známkou „výborný“. Považujú sa za neštandardné a preto nemôžu byť vybraté do chovu !

Jazvečíky trpasličie a králičie sa prvý raz merajú vo veku 15 mesiacov. Pri tomto meraní musia mať obvod hrudníka maximálne 35 cm resp. 30 cm. Pri ďalšom predvádzaní vo vyššom veku ako 15 mesiacov je povolená odchýlka v zmysle komentára WUT 2 cm. Jedince s vyšším obvodom hrudníka ako 37 cm resp. 32 cm sa považujú za neštandardné a nemôžu byť hodnotené ako „výborný“ a nemôžu byť vybraté do chovu !

Prajem všetkým účastníkom tohto pekného kynologického podujatia príjemný a pekný deň!

Ján Dobšinský