Schválené vytvorenie chovateľskej rady klubu

Na výborovej schôdzi v Turej Lúke bolo schválené vytvorenie chovateľskej rady klubu, ako pomocného orgánu výboru klubu, ktorú bude metodicky riadiť hlavný poradca chovu. Jej členmi okrem poradcov chovu budú aj Mgr. Ivana Cigáňová, ktorá bude mať na starosti organizovanie klubových výstav a spracovávanie všetkých pre chov našich jazvečíkov relevantných výstav do prehľadov, s ktorých bude výbor vychádzať pri stanovovaní chovateľských cieľov.

V tejto rade bude pracovať aj Oliver Špitálsky, ktorý bude mať na starosti dopĺňanie databázy chovných jedincov. V našej databáze by mali byť všetky jedince plemien jazvečík, ktoré sú zapísané do našej plemennej knihy psov, aby z nich mohli čerpať naši chovatelia pri výbere krycích psov. Odteraz posielajte požiadavky na zmenu údajov v databáze jemu na adresu oliver.spitalsky@gmail.com.

Na stránku doplňujeme plemennú knihu jazvečíkov za rok 2016, výsledky z Memoriálu Františka Vysloužila a MBLJ s prvými poznatkami.

Vytvárame novú časť Výcvikové akcie – tu budeme oznamovať konanie výcvikových akcií, ktoré poriadajú členovia nášho klubu, pre tých, ktorí začínajú s prípravou jazvečíka na skúšky resp. sa chcú zdokonaľovať vo výcviku svojho jazvečíka. Teraz pribúda prvá akcia, farbiarsky výcvik v organizácii Romana Beňadika.

Ján Dobšinský