Propozície na ŠV k dispozícii

 

Pridané propozície na Špeciálnu výstavu jazvečíkov a chovné skúšky, Dvorianky.