Pripomienky k návrhu stanov klubu

 

Vážení členovia,

Ešte stále máte možnosť pripomienkovať návrh nových stanov klubu. Pripomienky, návrhy, ktoré sme zatiaľ dostali nájdete TU. Môžete sa vyjadrovať aj k týmto návrhom. 

Prosíme každého člena klubu, aby prípadné návrhy ku zmene stanov zaslal na adresu jan@teckel.sk. Pripomienky zasielajte do 31.8.2017.

Ďakujem.

Ján Dobšinský