Pripomienka členského

Vážení priatelia, členovia klubu, Dovoľujeme si pripomenúť, že do konca decembra je potrebné uhradiť členské na rok 2021, inak členstvo v klube zaniká. V zmysle platných smerníc SPZ členstvo je možné obnoviť len novou prihláškou a platbou zápisného spolu s členským poplatkom. Ďakujeme za pochopenie! Zostaňte zdraví! Výbor klubu.