Pre všetkých záujemcov o exteriér jazvečíka

 

Vážení priatelia jazvečíka!

Pre skvalitnenie práce pri posudzovaní plemien jazvečíkov a pri výbere do chovu zavádzame možnosť pre všetkých, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú, možnosť zúčastniť sa chovného zvodu (bonitácie). Na tomto podujatí sa prezentuje pomerne dobrá a hlavne reprezentatívna vzorka všetkých plemien jazvečíkov. To je ideálna možnosť povedať si a názorne ukázať, čo je u konkrétneho plemena v našich podmienkach dobré a čo je potrebné postupne v našom chove eliminovať.

Záujemcovia o posudzovanie exteriéru z radov našich členov tu majú ideálnu možnosť získať skúsenosti, prehľad o jednotlivých plemenách a pravidelná účasť na chovných zvodoch je aj podmienkou pre schválenie žiadosti záujemcu o rozhodcu z exteriéru pre skupinu FCI IV.

Účasť na chovných zvodoch je rovnako prístupná aj pre rozhodcov, ktorí si rozširujú aprobáciu pre skupinu FCI IV. a nie sú členovia nášho klubu resp. všetkých, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti o našom malom psovi s obrovským srdcom.