Pozvánka na zasadnutie výboru

 

Pozvánka

na zasadnutie Výboru SKCHJ, ktoré sa bude konať v utorok 31.10.2017 v obvyklom hoteli v Zlatých Moravciach o 17.00 hod.

Program:

1. Zahájenie,
2. Kontrola plnenia uznesení,
3. Informácia o činnosti od posledného zasadnutia výboru,
4. Návrh na delegovanie rozhodcov na zostávajúce akcie organizované klubom v roku 2017,
5. Príprava a návrh nových klubových podujatí a ich termínov na rok 2018,
6. Pripomienkovanie klubových dokumentov (Stanovy, Chovateľský a zápisný poriadok, Disciplinárny poriadok, Štatút Top pracovný a výstavný jazvečík),
7. Diskusia,
8. Rôzne,
9. Uznesenie,
10. Záver.

Prosím všetkých členov výboru a predsedu DR, aby si svoje povinnosti zariadili tak, aby sa mohli zasadnutia zúčastniť vzhľadom na závažnosť prejednávanej problematiky. Prosím všetkých členov výboru klubu, aby prišli dôkladne pripravení.

V Moravanoch nad Váhom 24.10.2017

V. Rusnák – tajomník SKCHJ

[button link=“http://www.jazvecik.sk/wp-content/uploads/2017/10/Zasadnutie-vyboru-31102017.pdf“ type=“big“ color=“green“] Pozvánka na stiahnutie[/button]