Pozvánka na ČS

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu SKCHJ 01.09.2021 o 8.30 hod.