Pozvánka na členskú schôdzu

Výbor klubu pozýva všetkých členov na Členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční dňa 30.04.2023 (nedeľa) v priestoroch Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pozvánku s programom nájdete v prílohe.

Prosíme vás, aby ste si svoje povinnosti zariadili tak, aby ste sa schôdze mohli zúčastniť. Tešíme sa na stretnutie s vami.