Platby za výstavy

Platby, ktoré boli uhradené za účasť na výstavách organizovaných našim klubom budú všetky v najbližších dňoch vrátené.

Ďakujeme za porozumenie.

Výbor klubu.