Parte

Dňa  29.7.2019 vo veku 90 r. naše rady navždy opustil dlhoročný kynológ,

rozhodca z výkonu a najmä dobrý poľovník telom aj dušou Pavol Žák z Hlbokého pri Senici.

Česť jeho pamiatke!