Oznámenie

Plánované podujatia SKCHJ, ktoré sú v termínovej kolízii s mimoriadnymi opatreniami štátu sa nebudú organizovať resp. organizácia niektorých podujatí sa presunie na neskorší termín ak to opatrenia štátu dovolia.

Ďakujeme za pochopenie.

Veľmi si prajeme, aby sme všetci ostali zdraví!

Výbor SKCHJ