Oznam

Výbor klubu oznamuje,
že Ing. Štefan Štefík sa z osobných dôvodov vzdal funkcie predsedu klubu, členstva vo výbore klubu a všetkých funkcií v klube.
Na zasadnutí dňa 22.6.2015 v Zlatých Moravciach výbor klubu vzal na vedomie vzdanie sa všetkých funkcií Ing. Štefíkom.
Výbor klubu v mene všetkých členov klubu vyslovuje Ing. Štefíkovi poďakovanie za prácu, ktorú odviedol vo funkcii predsedu klubu. Túto funkciu zastával 23 rokov, od vzniku SKCHJ v roku 1992.
Výbor SKCHJ na svojom zasadnutí rozhodol o obsadení funkcií:
– do funkcie predsedu SKCHJ bol zvolený MVDr. Vladimír Piskay
– za zástupcu klubu v Kynologickej rade SPZ bol zvolený Ing. Ľubomír Kmeťo

Výbor SKCHJ