Nový titul vo WUT – WUT Working-Champion

Na tohoročnom zasadnutí WUT sa zaviedol tento nový titul. Požiadavky na udelenie sú nasledovné:

1 úspešne absolvovaná skúška so zadávaním titulu CACIT

alebo

1 úspešne absolvovaná Veľká cena brlohárov (GPE)

a

1 všestranná skúška alebo skúška úplnej poľovnej upotrebiteľnosti alebo porovnateľná skúška (povolená WUT)

a

dve predvedenia na medzinárodnej výstave bez časového ohraničenia od dvoch rôznych rozhodcov v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov minimálne s ohodnotením „veľmi dobrá“.

Skúšky musia byť absolvované v dvoch rozdielnych krajinách.

Poplatok za tento titul, ako aj za každý WUT titul je 20,- €.

Tlačivo na priznanie WUT titulu tu