Najlepší výstavný a pracovný jazvečík

 

Vzhľadom na skutočnosť, že štatúty týchto súťaží budú schválené na zasadnutí výboru klubu v budúcom týždni bude pre rok 2018 posunutý termín podávania prihlášok do 31.1.2018.

Výbor SKCHJ