Najlepší výstavný a pracovný jazvečík za rok 2021

Výbor klubu vyhlasuje v zmysle štatútu súťaž o najlepšieho výstavného a pracovného jazvečíka za rok 2021.

Prihlášky nájdete na webovej stránke klubu.

Najlepší výstavný jazvečík
Najlepší pracovný jazvečík