Najlepší výstavný a pracovný jazvečík za rok 2020

Výbor SKCHJ na zasadnutí per rollam rozhodol, že vzhľadom na nepriaznivú situáciu a malý počet uskutočnených kynologických podujatí tieto súťaže za rok 2020 nevyhlási.