Milí priatelia jazvečíkov neprehliadnite!

V časti klub sme vložili ďalšie klubové dokumenty na pripomienkovanie Vami. Prosíme o preštudovanie, lebo čas na ich schválenie sa blíži. Rovnako je ešte možné pripomienkovať Stanovy klubu. V krátkej dobe ešte doplníme na pripomienkovanie Disciplinárny poriadok klubu.

MŠFSJ sa z dôvodu nezáujmu neuskutočnia. Pripravujeme miesto nich Medzinárodné farbiarske skúšky bez doprovodu rozhodcov na 20 hodinovej stope v Kyslinkách na Poľane. Bližšie informácie v časti práca.