Kalendár klubových skúšok

Vážení členovia a priatelia nášho klubu,

Tento rok je náročný a poznačený zlou epidemiologickou situáciou s COVID 19 a AMO.
V týchto súvislostiach sme boli nútení pozmeniť kalendár klubových skúšok. Prosíme najnovšia verzia je aktualizovaná v časti „práca“.
Treba pamätať aj na možnosť prípadných ďalších zmien.

Prosíme o pochopenie.

Výbor klubu.