Informácie k organizácii ŠV

Špeciálna výstava jazvečíkov 27.11.2021 Zlaté Moravce

Aktuálne informácie k organizácii tohto podujatia:

Vzhľadom na aktuálne platné pandemické opatrenia pre okres Zlaté Moravce sa výstava uskutoční v režime:

Očkovaní – prekonaní (do 180 dní od diagnostikovania ochorenia)!

Maximálny limit je 100 osôb, to znamená, že vzhľadom na počet prihlásených sa výstavy môže zúčastniť  na každého psa len jeden vodič!

Ostatným záujemcom nemôže byť vstup umožnený!

Záujemcovia o účasť len na chovnom zvode konzultujú a registrujú na telefóne 0903 515211. Neregistrovaným záujemcom nebude vstup do haly umožnený!

V prílohe tohto oznamu je tlačivo, ktoré je potrebné vytlačiť a priniesť zo sebou.

Ďakujeme za porozumenie.

Výňatok z aktuálne platných pandemických opatrení:

-Hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP, a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania.

-Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

-Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť;

-Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

-Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností uvedených vyššie; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.