Doplnok k programu členskej schôdze 24.3.2018

V rámci bodu rôzne bude vyhodnotená súťaž o najlepšieho pracovného a výstavného jazvečíka za rok 2017 a budú odovzdané odznaky vodiča jazvečíkov.