Dôležité upozornenie pre chovateľov – členov SKCHJ

 

V zmysle všetkých platných chovateľských poriadkov od FCI po SPZ je zakázané pre chovateľov registrovaných v štruktúrach FCI-SKJ-SPZ, teda chovateľov čistokrvných jedincov s Preukazom o pôvode psa, chovať psy bez preukazu pôvodu. Inzercia predaja takýchto jedincov bez PP na sociálnych sieťach resp. predajových portáloch (bazos a pod.) už stavia takéhoto chovateľa do podozrenia z produkovania šteniat a je už na hranici konfliktu s ustanovením o zákaze členstva v štruktúrach FCI pre obchodníka so psami.

Inzercia o predaji šteniat bez PP ako taká resp. typu: „Predám čistokrvné šteňatá jazvečíka, lebo chovná suka sa spárila s nechovným psom…“ sa v súvislosti s členom nášho klubu nesmie objaviť. Degraduje to prácu celého klubu v očiach kvalifikovanej kynologickej verejnosti.

Oficiálnou politikou SKCHJ je nulová tolerancia voči takýmto prípadom a potvrdenie takejto činnosti bude pre usvedčeného člena znamenať najtvrdší disciplinárny postih.