Dôležité oznámenie!

Vážení priatelia,

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a opatrenia prijaté na najvyššej úrovni štátu v súvislosti so šírením vírusového ochorenia, presúvame konanie výročnej členskej schôdze na predbežne neurčený termín.

Zároveň upozorňujeme, že sa môžu presunúť termíny klubových skúšok, ktoré sa majú organizovať v najbližších týždňoch. O prípadných zmenách budete včas informovaní prostredníctvom webových stránok a Facebooku.

Ďakujeme za porozumenie.

Výbor SKCHJ