Aktuálne správy z WUT

WUT (Welt Union Teckel – Svetová únia jazvečíkov) má webstránky na adrese http://www.weltunionteckel.com/. Začala vydávať magazín, ktorý je v online forme prístupný v anglickom jazyku na tejto stránke. V prvom čísle je vynikajúci vysoko fundovaný článok o posudzovaní jazvečíkov od Dr. Cesare Calcinatiho.

Uvediem niektoré jeho poznatky. Vyslovil názor, s ktorým plne súhlasím, že skupina FCI IV. – „Jazvečíky je skupina najjednoduchšia na získanie aprobácie na posudzovanie, ale najťažšia na skutočné posudzovanie. Vo všetkých krajinách máme mnoho rozhodcov s aprobáciou na jazvečíky, ale koľko z nich vie tieto plemená správne posúdiť? 10%, sotva viac.  Všetci rozhodcovia musia mať na pamäti najdôležitejšiu otázku:  na čo je jazvečík? Štandard hovorí, že jazvečík je poľovnícky pes určený najmä pre prácu pod zemou a to znamená, že jeho funkčná krása je striktne spojená s týmto typom poľovníckeho výkonu. Všetko v tomto plemene – temperament, typ, dĺžky, anatomická konštrukcia a kostra, uhlenia, pohyb, kvalita osrstenia, požiadavky na zuby, atď. – možno vysvetliť schopnosťou poľovať pod zemou. Samozrejme rozhodca nemusí byť poľovník, ale musí rozumieť tomu, načo bol jazvečík vyšľachtený a ako má vyzerať, aby bol použiteľný na takúto prácu. Funkcionalita je nadovšetko pre všetky pracovné plemená. Vo všeobecnosti u jazvečíkov neposudzujeme krásu vo všeobecnosti, ale funkčnú krásu. Jazvečík sa má správne posudzovať na stolíku, prehmataním, posúdením zhryzu a zubov, kvality osvalenia, atď. a aj v pohybe.

Musí byť rešpektovaný štandard plemena, ktorý hovorí: „Nízka, krátkonohá, predĺžená ale kompaktná postava, veľmi osvalená, so smelým vyzývavým držaním hlavy a sústredeným výrazom tváre. Celkový výraz zodpovedajúci typickému pohlavnému výzoru. Napriek nepomeru krátkych končatín k dlhému telu veľmi pohyblivý a obratný“ (tučne označené vlastnosti často rozhodcovia neposudzujú primerane).

Pre Dr. Calcinatiho je jazvečík obdivuhodnou a perfektne vyváženou kombináciou uhlení: uhlení ramien, uhlenia zadných partií a uhlenia krížovej oblasti. Ale prečo musia tieto uhlenia perfektne pôsobiť spolu? Pretože tento pes je určený pre prácu pod zemou. Zadnými partiami sa tlačí brlohom, ramenami sa pohybuje dopredu a kríže pomáhajú zadným partiám sa pohybovať proti líške.

Nemali by sme zabúdať, že posudzujeme poľovníckeho psa. To znamená silný temperament, nikdy sa nebojí, stále pripravený reagovať, šťastný, s vrtiacim chvostom pri posudzovaní v kruhu. Vždy je potrebné posúdiť temperament. Keď v kruhu psy stoja pristúpte ku každému a dotknite sa rukou nosu psa. Pes má ostať pokojný, bez pohybu, nemá skočiť k majiteľovi, nemá sa báť, nemá ustúpiť, nemá sa pokúšať hrýzť, ale má prísť k Vašej ruke, oňuchať ju a zavrtieť chvostom.