Databáza chovných jedincov

Žiadame všetkých majiteľov chovných psov, ktoré sú uvedené v databáze, aby obratom nahlásili, či je chovný pes v ich majetku schopný krytia resp. existujúci !

Žiadame všetkých majiteľov chovných súk, ktoré by sa ešte mohli uplatniť v chove (do ôsmeho roku veku) a nastali u nich také zmeny, ktoré im v tom bránia (napr. zdravotné problémy), aby to obratom oznámili !

Žiadame všetkých majiteľov chovných jedincov, u ktorých nastali zmeny vo výstavných alebo pracovných výsledkoch, aby ich s príslušnými dokladmi zaslali zatiaľ na adresu jan@teckel.sk. Všetky zmeny u Vašich chovných jedincov rovnako zatiaľ zasielajte na túto adresu.