Zmena štandardu jazvečíka č. 148

Do platnosti vstúpil nový štandard jazvečíka. Najväčšou zmenou je zrušenie hmotnostných limitov pre jazvečíky normálneho rázu. Tento parameter je nahradený obvodom hrudníka, ktorý sa meria ak ako u malých rázov vo veku 15 mesiacov.

Veľkosti sú stanovené nasledovne:

Meria sa najskôr pri dovŕšení 15 mesiacov veku obvod na najvyššom bode kohútika a najnižšom bode hrude s miernym pritiahnutím.

Štandardný jazvečík:  
Psy: nad 37 cm – do 47 cm
Suky: nad 35 cm – do 45 cm

Trpasličí jazvečík: 
Psy: nad 32 cm – do 37 cm
Suky: nad 30 cm – do 35 cm

Králičí jazvečík: 
Psy: nad 27 cm – do 32 cm
Suky: nad 25 cm – do 30 cm

Pri posudzovaní odchýlok exteriéru jazvečíka, od štandardu je rozhodca podľa nového predpisu povinný brať ohľad aj na to, aký majú vplyv na schopnosť vykonávať jeho tradičnú prácu.  

Vystavovatelia a účastníci chovného zvodu v Bernolákove prosím pozorne čítajte:
Vzhľadom na náhle technické problémy v budove konania sa výstava bude konať v jedálni školy a preto sa začiatok posunie o zhruba 90 min. Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.
Na výstave sa bude posudzovať veľkosť jazvečíkov podľa nového štandardu.
Na chovný zvod budú môcť ísť len jedince staršie ako 15 mesiacov.