Výcvikové akcie klubu

09.-11.09.2022 Senné, Výcvikové dni jazvečíkov FD a skúška PU FD

PRIHLÁŠKA NA VÝCVIK 
PRIHLÁŠKA NA SKÚŠKY
PROPOZÍCIE