Výstavy a chovné zvody 2021

Výstavy

2 kruhy, začiatok posudzovania 9.30:
termín neurčený – Veľký Šariš KV, CAC, CC                                             
termín neurčený – Sielnica ŠV, CC                                                       
14.8.2021 – Lednické Rovne ŠV, CAC, CC                                                          

1 kruh, začiatok posudzovania 9.30:
termín neurčený – Malacky ŠV, CC                                                        
27.11.2021 – Zlaté Moravce ŠV,CC                                                                    

Chovné zvody

Začiatok posudzovania nie skôr ako 10.30:    
Lednické Rovne, Sielnica, Veľký Šariš, Malacky, Zlaté Moravce

Chovného zvodu

a všetkých následných chovných zvodov (bonitácií) sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia (aj nečlenovia klubu) o posudzovanie plemena jazvečík na výstavách resp. o prácu bonitačného posudzovateľa. Takouto formou chceme zdieľať jednak požiadavky klubu na exteriér a novinky týkajúce sa plemien jazvečíkov. Priorita: správne meranie obvodu hrudníka.
Dobré vedieť