Výstavy a chovné zvody 2021

Výstavy

2 kruhy, začiatok posudzovania 9.30:
26.06.2021 – Lednické Rovne ŠV, CAC, CC. MUDr. Felszéghyová – ostatné, F. Homola – JHR                                   

25.07.2021 – Veľký Šariš KV, CAC, CC. Ing. Fidrichová – JHR, I. Šimonič – ostatné    
PROPOZÍCIE                     

1 kruh, začiatok posudzovania 9.30 (v prípade veľkého záujmu budú kruhy 2):
07.08.2021 – Sielnica ŠV, CAC. Ing. Stanovský, CSc. – všetky
PROPOZÍCIE 

14.08.2021 – Láb ŠV, CC. MVDr. Bučko – všetky
PROPOZÍCIE 

27.11.2021 – Zlaté Moravce ŠV, CC. Anna Cwieceková – všetky.                                                                      

Chovné zvody

Začiatok posudzovania nie skôr ako 10.30:

Lednické Rovne Ing. Fidrichová, I. Šimonič

Veľký Šariš Ing. Stanovský, CSc., J. Dobšinský

Sielnica Ing. Fidrichová, J. Dobšinský

Malacky/ Láb Ing. Stanovský, J. Dobšinský

Zlaté Moravce Ing. Fidrichová, I. Šimonič

Chovného zvodu

a všetkých následných chovných zvodov (bonitácií) sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia (aj nečlenovia klubu) o posudzovanie plemena jazvečík na výstavách resp. o prácu bonitačného posudzovateľa. Takouto formou chceme zdieľať jednak požiadavky klubu na exteriér a novinky týkajúce sa plemien jazvečíkov. Priorita: správne meranie obvodu hrudníka.
Dobré vedieť