výstavy a chovné zvody 2020

 

Výstavy

21.02.2020  Nitra   ŠV, CC
Začiatok posudzovania: 10.00      
všetky plemená jazvečíkov: Ing. Róbert Kanás, SK
PROPOZÍCIE

Chovné zvody pri výstavách v roku 2020 

Začiatok posudzovania nie skôr ako 10.30.    


P.S. Chovného zvodu a všetkých následných chovných zvodov (bonitácií) sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia (aj nečlenovia klubu) o posudzovanie plemena jazvečík na výstavách resp. o prácu bonitačného posudzovateľa. Takouto formou chceme zdieľať jednak požiadavky klubu na exteriér a novinky týkajúce sa plemien jazvečíkov.
Priorita: správne meranie obvodu hrudníka.

 

Newsletter

Odber noviniek z diania klubu.

Váš zápis prebehol úspešne. Ďakujeme.