Výstavy a chovné zvody 2020

Výstavy

27.06.2020 Veľký Šariš, ŠV, CC. Rozhodca: Tibor Kiš/H

Výstava v Sielnici sa tento rok neuskutoční

15.08.2020 Láb, ŠV, CAC, CC. Rozhodca: Michael Schindler/AT, Jan Coufal/CZ
Zmena rozhodcu. Pána Coufala nahradí Vladimír Poljak, SK
Zmena nebola zavinená klubom.
Za prípadné nezrovnalosti sa ospravedlňujeme.

28.11.2020    Zlaté Moravce, ŠV,CC. Rozhodca: Marcela Fidrichová/SK
PROPOZÍCIE 

Chovné zvody pri výstavách v roku 2020 

Začiatok posudzovania nie skôr ako 10.30.    

Chovného zvodu

a všetkých následných chovných zvodov (bonitácií) sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia (aj nečlenovia klubu) o posudzovanie plemena jazvečík na výstavách resp. o prácu bonitačného posudzovateľa. Takouto formou chceme zdieľať jednak požiadavky klubu na exteriér a novinky týkajúce sa plemien jazvečíkov. Priorita: správne meranie obvodu hrudníka.
Dobré vedieť