Trom perspektívnym psíkom

hľadáme ambicióznych majiteľov. Veríme, že si po rodičoch Cyfra zo Šuchovho dvora a Asman z Pánskych lúk odnesú to najlepšie. Rodičia sú pracovne ako aj exteriérovo vedení. 

Kontakt: Milan Šucha 0907 554 439.