klubové skúšky 2017

 

Klubová skúška vlôh jazvečíkov (KSVJ)
Vzhľadom na nesúlad nášho skúšobného poriadku s poriadkami FCI-WUT, z ktorých najmä skúška hlasitosti vychádza pracujeme na úprave, ktorá bude v krátkej dobe zverejnená. Na prípravu psov ku skúške v Mostovej to nemá žiadny významný dopad.

26.3.2017
 – Dvorianky


22.4.2017 – Trstice


1.9.2017 – Mostová – Skúšky organizuje OkO SPZ Galanta v spolupráci s našim klubom. Prihlášky posielajte na univerzálnom tlačive pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti OPK-SPZ na adresu OkO Galanta do 21.8.2017. PRIHLÁŠKA 

Chovné skúšky

14.5.2017 – Dvorianky  


27.8.2017 – Malacky


24.9.2017 – Veľká Ves – CACT


Memoriál Františka Vysloužila
3.-4.6.2017 – Turá Lúka – CACT  

MSBLJ 
Pravidlá účasti psov na skúškach BL
3.-4.6.2017 – Turá Lúka – KV, CACIT, CACT 


MŠFSJ
7.-8.10.2017 – Mníšek nad Hnilcom – KV, CACIT, CACT
Skúšobný poriadok k MŠFSJ

PRIHLÁŠKA 

Na najbližšom výbore pred KVJ Malacky prejednáme možnosť nahradenia tejto skúšky MŠFSJ (problém je odskúšanie hlasitosti na stope zajaca) skúškou podľa skúšobného poriadku FCI – WUT Inter VGP – Medzinárodné skúšky úplnej upotrebiteľnosti jazvečíkov. Na tejto skúške je možné získať 280 bodov a každý pes, ktorý získa aspoň 267 dostane čakateľstvo CACIT, CACT.

Rozdiely:                                                 MŠFSJ                                          InterVGP

Titul CACIT                                                  len víťaz                                            každý s 267 bodmi

Pofarbená stopa                                         min. 1 000 m                                    600 m

Počet položených markrov na stope       5                                                         4

Časový limit na stopu                                 120 min                                            60 min

Minimálny počet prinesených markrov   2                                                       2

Nájdenie nástrelu                                       áno                                                    nie

Posliedka resp. nasledovanie                   áno                                                    nie

Odloženie (5min)                                        bez výstrelu                                     2 výstrely z brokovnice

Správanie po výstrele                                áno                                                     nie

Správanie na stanovišti                             nie                                                     áno

Vodenie                                                        áno                                                     áno

Vyháňanie zveri z húštin                           áno                                                     áno

Hlasitosť na stope zajaca                          áno – 4 známky                               nie

                                                                       nos, hlasitosť, chuť, istota

Práca pod zemou                                        nie                                                      áno

Prinášanie kačky z vody                            nie                                                      áno – známku 4 dostane pes, keď vodič môže od neho prevziať kačku na suchom teréne

 

P.S. Privítame Vaše názory, ktorú skúšku preferujete. Skúšobný poriadok v nemčine je tu. V krátkej dobe bude k dispozícii aj slovenský preklad. Takáto skúška sa robí aj ako Európsky pohár FCI a teda úspešný absolventi si môžu potom túto skúšku vyskúšať v konkurencii účastníkov z členských krajín WUT (Svetová únia jazvečíkov).


Klubové FDJ
21.10.2017 – Malacky – KV, CACT


KDSJ
4.-5.11.2017 – Turá Lúka – CACT
PRIHLÁŠKA


MSDJ
18.-19.11.2017 – Veľký Krtíš – KV, CACIT, CACT