klubové skúšky 2017

 

Klubová skúška vlôh jazvečíkov (KSVJ)
Vzhľadom na nesúlad nášho skúšobného poriadku s poriadkami FCI-WUT, z ktorých najmä skúška hlasitosti vychádza pracujeme na úprave, ktorá bude v krátkej dobe zverejnená. Na prípravu psov ku skúške v Mostovej to nemá žiadny významný dopad.

26.3.2017
 – Dvorianky


22.4.2017 – Trstice


1.9.2017 – Mostová – Skúšky organizuje OkO SPZ Galanta v spolupráci s našim klubom. Prihlášky posielajte na univerzálnom tlačive pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti OPK-SPZ na adresu OkO Galanta do 21.8.2017.
PRIHLÁŠKA 

Chovné skúšky

14.5.2017 – Dvorianky  


27.8.2017 – Malacky
PRIHLÁŠKA


24.9.2017 – Veľká Ves – CACT
PRIHLÁŠKAPROPOZÍCIE 


Memoriál Františka Vysloužila
3.-4.6.2017 – Turá Lúka – CACT  

MSBLJ 
Pravidlá účasti psov na skúškach BL
3.-4.6.2017 – Turá Lúka – KV, CACIT, CACT 


MŠFSJ
7.-8.10.2017 – Mníšek nad Hnilcom – KV, CACIT, CACT
Skúšobný poriadok k MŠFSJ

PRIHLÁŠKA 

Na najbližšom výbore pred KVJ Malacky prejednáme možnosť nahradenia tejto skúšky MŠFSJ (problém je odskúšanie hlasitosti na stope zajaca) skúškou podľa skúšobného poriadku FCI – WUT Inter VGP – Medzinárodné skúšky úplnej upotrebiteľnosti jazvečíkov.
Na tejto skúške je možné získať 280 bodov a každý pes, ktorý získa aspoň 267 dostane čakateľstvo CACIT, CACT. 

Porovnanie predmetov skúšok TU.

P.S. Privítame Vaše názory, ktorú skúšku preferujete. Skúšobný poriadok v nemčine je tu. V krátkej dobe bude k dispozícii aj slovenský preklad. Takáto skúška sa robí aj ako Európsky pohár FCI a teda úspešný absolventi si môžu potom túto skúšku vyskúšať v konkurencii účastníkov z členských krajín WUT (Svetová únia jazvečíkov).

 


Klubové FDJ
21.10.2017 – Malacky – KV, CACT
PRIHLÁŠKA


KSDJ
4.-5.11.2017 – Turá Lúka – CACT
PRIHLÁŠKA


MSDJ – InterBrackenPr, InterHoundWildBoar
18.-19.11.2017 – Veľký Krtíš – KV 2017 (Klubsieger 2017, Club winner 2017 , CACIT, CACT)

PRIHLÁŠKA 
ANMELDUNG, REGISTRATION 

P.S. PO bald hier in Deutscher Sprache, Trial rules soon here in german.