klubové skúšky 2017

 

Klubová skúška vlôh jazvečíkov (KSVJ)
Vzhľadom na nesúlad nášho skúšobného poriadku s poriadkami FCI-WUT, z ktorých najmä skúška hlasitosti vychádza pracujeme na úprave, ktorá bude v krátkej dobe zverejnená. Na prípravu psov ku skúške v Mostovej to nemá žiadny významný dopad.

26.3.2017
 – Dvorianky


22.4.2017 – Trstice


1.9.2017 – Mostová – Skúšky organizuje OkO SPZ Galanta v spolupráci s našim klubom. Prihlášky posielajte na univerzálnom tlačive pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti OPK-SPZ na adresu OkO Galanta do 21.8.2017.

Chovné skúšky

14.5.2017 – Dvorianky  


27.8.2017 – Malacky


24.9.2017 – Veľká Ves – CACT


Memoriál Františka Vysloužila
3.-4.6.2017 – Turá Lúka – CACT  

MSBLJ 
Pravidlá účasti psov na skúškach BL
3.-4.6.2017 – Turá Lúka – KV, CACIT, CACT 


MŠFSJ
7.-8.10.2017 – Mníšek nad Hnilcom – KV, CACIT, CACT.
Sa neuskutočnia pre nezáujem zo strany vodičov.
Miesto týchto skúšok organizujeme:

Farbiarske skúšky bez doprovodu rozhodcov (SchwPoR/20) KV 2017, viď osobitný odstavec.
Skúšobný poriadok k MŠFSJ

Na najbližšom výbore pred KVJ Malacky prejednáme možnosť nahradenia tejto skúšky MŠFSJ (problém je odskúšanie hlasitosti na stope zajaca) skúškou podľa skúšobného poriadku FCI – WUT Inter VGP – Medzinárodné skúšky úplnej upotrebiteľnosti jazvečíkov.
Na tejto skúške je možné získať 280 bodov a každý pes, ktorý získa aspoň 267 dostane čakateľstvo CACIT, CACT. 

Porovnanie predmetov skúšok TU.

P.S. Privítame Vaše názory, ktorú skúšku preferujete. Skúšobný poriadok v nemčine je tu. V krátkej dobe bude k dispozícii aj slovenský preklad. Takáto skúška sa robí aj ako Európsky pohár FCI a teda úspešný absolventi si môžu potom túto skúšku vyskúšať v konkurencii účastníkov z členských krajín WUT (Svetová únia jazvečíkov).


Klubové FDJ
21.10.2017 – Malacky – KV, CACT


Farbiarske skúšky bez doprovodu rozhodcov (SchwPoR/20) – KV 2017
Pozor, zmena termínu na 29.10.2017 (nedeľa) !

PROPOZÍCIE 

Skúšobný poriadok v nemeckom jazyku tu.
http://www.weltunionteckel.com/_rec/uploads/offizielles/wut_po_schwpor.pdf

29.10.2017, Kyslinky – CHKO Poľana

Namiesto MŠFSJ, ktoré sa nám pre nezáujem vodičov už dlhšiu dobu nepodarilo zorganizovať a ani tento rok do 27.09. neprišla žiadna prihláška, sa výbor klubu rozhodol usporiadať Medzinárodné farbiarske skúšky bez doprovodu rozhodcov na 20 hodín starej stope (MFSbDR/20). Tieto skúšky sa každoročne konajú na úrovni WUT, vždy v inej členskej krajine. Prví dvaja účastníci našich skúšok by mohli reprezentovať náš klub na takýchto skúškach v nasledujúcom roku.

Pre konanie týchto skúšok sa nám podarilo nalomiť Ing. Janka Mokrého riaditeľa LZ Kriváň, Lesov SR, inak nadšeného chovateľa a vodiča veľmi kvalitných jazvečíkov krátkosrstých. Máme možnosť uskutočniť tieto skúšky v prekrásnom a veľmi vhodnom revíry Poľana. Centrum skúšok bude na chate Kyslinky. Príchod môže byť v piatok poobede, na chate je možné prenocovať a stravovať sa. V sobotu je možné potom od rána pracovať na stopách.

Skúška MFSbDR:

Pozostáva len z jednej disciplíny – dohľadávka na umelo založenej stope zveri 1000 m (1200 krokov) dlhej (rovnako dlhá ako na MŠFSJ). Na stopu sa použije 0,25l farby. Na konci stopy môže byť aj vlhká deka z tej zveri, ktorej farba a striž bola použitá na stope. Na stope sa umiestni 5 markrov. Doba na vypracovanie stopy je 1,5 hodiny (90 min). Víťaz je ten, kto donesie najviac markrov. V prípade rovnosti počtu markrov rozhoduje kratší čas na vypracovanie stopy. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné v časovom limite doniesť dva markre.

Rozhodcovia ukážu vodičovi so psom nástrel (farba, striž) a smer úniku poranenej zveri, zaznačia čas začiatku práce na stope. Vodič pracuje so psom na remeni až po zver, kde sú ukrytí rozhodcovia tak, aby ich ani vodič ani pes nemohli vidieť. Vodič odovzdá nájdené markre rozhodcom na konci stopy a rozhodcovia zaznamenajú čas nájdenia zveri. Stopa sa zakladá vždy v predošlý deň a vždy v smere postupu zveri, od nástrelu po zver(deku), zakladať stopu v protismere je neprípustné. Vratistopy sa nerobia. Na stope sú tri dobre označené ležoviská (farba, striž) a tri zmeny smeru. Markre sa umiestňujú viditeľne na stopu, na mieste uloženia markra môže byť viac farby, striž, časť deky, kosti a pod. Markre musia byť označené pre každú stopu odlišne. Vzdialenosť medzi jednotlivými stopami má byť cca 800 krokov.


KSDJ
4.-5.11.2017 – Turá Lúka – CACT
PRIHLÁŠKA


MSDJ – InterBrackenPr, InterHoundWildBoar
18.-19.11.2017 – Veľký Krtíš – KV 2017 (Klubsieger 2017, Club winner 2017 , CACIT, CACT)

PRIHLÁŠKA , PROPOZÍCIE
ANMELDUNG, REGISTRATION 
PROPOSITIONS

P.S. PO hier in Deutscher Sprache, Trial rules in german here.